Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2011

Lá Thư Lịch Sử của Cố Thủ Tướng Kampuchia Sosawath Sirik Matak gởi cho ông Ðại Sứ Hoa Kỳ (1975)

Chúng ta vẫn thường gọi người Khome là người Miên với ít nhiều sự miệt thị giống như chúng ta thường gọi người thiểu số ở Việt Nam là 'mọi' hay 'thượng'. Chúng ta phải nghĩ lại nếu biết thêm về lịch sử và quá khứ của dân tộc Khome. Xin mời các bạn đọc lá thư này để thấy cách hành xử hết sức đáng kính trọng của vị Cố Thủ Tướng Kampuchia Sosawath Sirik Matak. Chỉ những Bà Mẹ vĩ đại mới có thể sanh ra những bậc anh hùng như vậy


Lá Thư Lịch Sử của Cố Thủ Tướng Kampuchia Sosawath Sirik Matak
gởi cho ông Ðại Sứ Hoa Kỳ (1975) Từ trái qua phải : Sisowath Sirik Matak,
 Lon Nol, and  In Tam.
Vào tháng  4  năm 1975 , khi quân  đội Cộng  sản  đang trên đường tiến vào Nam  vang  thì người  Mỹ đã mời Thủ  tướng Sirik  Matak và toàn  bộ chính  phủ  Miên nên ra đi, vì  ở lại thì sẽ bị Khờ Me Ðỏ sát hại.
Ngày 16 tháng 4 năm 1975, Thủ tướng Sirik Matak đã viết một lá thơ vô cùng cảm động gởi cho Ðại  sứ  Mỹ tại Nam  Vang là ông John  Gunther  Dean . Lá thơ đầy nghĩa khí và   tiết tháo của một người anh hùng “sinh vi tướng, tử vi thần” như sau : 

 Phỏng Dịch.-

 Nam Vang ngày 16 tháng 4 năm 1975. 
 Thưa Ngài và Bạn,
Tôi thành thật cảm tạ ngài đã viết thư và còn đề nghị giúp tôi phương tiện đi tìm tự do . 
Than ôi ! Tôi không thể bỏ đi một cách hèn nhát như vậy ! 
Với Ngài (đại sứ John Gunther Dean) và nhất là với xứ sở vĩ đại của Ngài , không bao giờ
tôi lại tin rằng quý vị đã nhẫn tâm bỏ rơi một dân tộc đã lựa chọn tự do . 
Quý vị từ chối bảo vệ chúng tôi và chúng tôi chẳng thể  làm được gì hết . 
Ngài ra đi, tôi cầu chúc Ngài và xứ sở của Ngài được hạnh phúc dưới bầu trời này .. 
Nhưng xin Ngài nhớ cho rằng nếu tôi phải chết ở đây và ở lại đất nước tôi yêu dấu thì tuy 
đó là điều tệ hại , nhưng tất cả chúng ta đều sinh ra và cũng sẽ chết vào một ngày nào đó . 
Tôi chỉ ân hận một điều là đã quá tin và chót tin ở nơi quý vị, những người bạn Hoa Kỳ ! 
Xin Ngài nhận những cảm nghĩ chân thành và thân hữu của tôi . 
Sirik Matak 


~~~~~~~~~~~~ ~
Sau ngày 17 tháng 4  năm 1975, tổng cộng có 150 người trong chính phủ  Miên
đã di tản theo ngưỡi Mỹ.  Còn lại toàn bộ chính phủ Miên đều bị giết hết .


Riêng gia đình ông  Sisowath  Sirik  Matak, từ con cháu đến các người giúp việc trong nhà ông đều bị Khmer Ðỏ sát hại.