Thứ Ba, 12 tháng 4, 2011

Anh em nhà bs

Một cặp gà que chân trắng 9 tháng, nặng 2,6 kg, mặt sáng sủa, chân vảy sạch sẽ (?) Con nhà tông: bổn bà ngoại Gò công, ông ngoại là danh tướng chợ lách, cha thắng 8 trận mùa đầu, cậu thắng 4 trận mùa đầu, hưu non vì gãy cánh. Hổng biết cháu con có nối gót được cha ông?