Thứ Năm, 7 tháng 4, 2011

NS Nguyễn Đức Quang hát 'Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ'

Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ

http://www.youtube.com/watch?v=xj-u7PbIhkg

Một bài hát thật hay nhưng hình như người Việt ngày trước kiêu hùng hơn thế hệ hôm nay?