Phim - Video Clips

1/ Chuối lai 50, cha Chocolate Grey mẹ Việt, thành viên đội vô địch Anh Tài Hội Ngộ 2012, nặng 2,4 kg nhưng tham dự ở chạng 2,6 kg và đoạt luôn giải đặc biệt của chạng 2,6 kg.

2/ Cú lai 50, cha Velcro mẹ cú Việt, thành viên đội đồng vô địch giải Khai Xuân Quí Tỵ 2013 vô mùng 8 Tết Q. Đây là trận thắng thứ 2