Thứ Tư, ngày 13 tháng 4 năm 2011

Xổ Gà vàng DG

Giỗ tổ Đức vua Hùng, về nhà xổ thử gà vàng 9 tháng, 2,2kg với gà que bông của người bạn, ga mình hơi nhỏ hơn nhưng đá thì..... Các bạn xem và bình nha.