Thứ Năm, 7 tháng 4, 2011

Ôn cố tri tân: Quang Trung Hoàng Đế ĐẠI PHÁ QUÂN THANH

Quang Trung Hoàng Đế
ĐẠI PHÁ QUÂN THANH

Vùng Bình Định, địa linh, nhân kiệt Đất Tây Sơn tụ nghĩa dấy binh Dẹp Xiêm La, phá giặc Thanh Quang Trung Hoàng Đế uy danh muôn đời đại phá quân Thanh, xuân Kỷ Dậu (1789) Lê Chiêu Thống rước voi giày mả tổ
Thành Thăng Long, ngày giáp Tết Trong yến tiệc thâu đêm Tôn Sĩ Nghị vui say ngất ngưởng Gái ca nhi xinh đẹp kề bên Sênh phách nhạc, rượu nồng dê béo Đoàn sĩ tốt say sưa chếnh choáng Trống cầm canh thưa thớt biếng lười Nào hay đêm phục mặt trời Họa phơi thây, đã đón mời một bên
Năm Mậu Thân (1788) ngày 25 tháng 11 Núi Bàn Sơn mây năm sắc chói Đất Thừa Thiên vượng khí rỡ ràng Quang Trung Hoàng Đế đăng quang Cờ reo trống thúc, lên đàng tiến quân
Giáp trụ uy nghiêm Cưỡi đầu chiến tượng Oai vệ phi thường Giọng truyền chư tướng:
"Tất cả hãy gắng công Dẹp tan loài xâm lược Quân ta ăn Tết trước Lễ Khai Hạ vào thành."
Hai mươi vạn hùng binh Trẩy nhanh như gió thổi Cứ hai người võng một Vượt đồi núi không nao Theo tiếng hát thúc quân Lòng người người phấn khởi "Chàng ơi cho thiếp đi cùng
Theo Vua Nguyễn Huệ-Quang Trung diệt thù (thùng..thình...thùng) Đường ra xứ Bắc mịt mù Muà Xuân Kỷ Dậu, ngàn thu lẫy lừng (thình...thùng...thình)(1)"
Ngày 30 Tết, Kỷ Dậu
Sông Giản Thủy(2) đại quân vượt bến Đất Phú Xuyên(3) bắt sống quân thù
Mồng ba Tết
Giấc nửa đêm, dậy dậy tiếng quân reo Hồi sáng sớm trùng trùng vòng vây hãm Hà Hồi vỡ (4). Ngọc Hồi tan (5)
Trận Đống Đa, mồng 5 Tết Kỷ Dậu
Vua Quang Trung khăn vàng buộc cổ Đốt sạch quân lương (Chí quyết liệt, chỉ còn đường chiến thắng) Quân sĩ đồng lòng Hò reo như sấm nổ
Lớp lớp hùng binh Hàng hàng chiến tượng Ngài cưỡi đầu voi chiến Chỉ ngọn cờ đào, hùng dũng tiến quân Trong nắng sớm muà Xuân Áo bào đỏ oai nghi rực rỡ
Sĩ tốt ghép mộc gỗ Chống lại súng thần công Sức công thành mạnh như thác đổ Đạp lũy hào, liều chết xông lên Quân reo, ngựa hý vang rền Hoả hồ cháy đỏ, liền liền thành tan

Quân Đô Đốc Long, Đô Đốc Bảo
Thế gọng kìm đánh thốc ngang hông
Thây phơi, máu chảy đầy đồng
Xác giặc chết chất chồng gò đống
Đề Đốc Hứa Thế Hanh chết chém
Tả Dực Thượng Duy Thăng mạng vong
Sầm Nghi Đống đóng đồn Khương Thượng
Sức lực cùng, thắt cổ, treo thây
Tôn Sĩ Nghị chạy thoát lấy thân
Cầu phao đứt, xác đầy sông Nhị

Áo bào đen khói súng
Ngài vào thành Thăng Long
Trong tiếng khải hoàn ca
Đúng như lời đã hứa

Oanh liệt thay vua Quang Trung
Năm ngày đại thắng, chiến công muôn đời
Bình Nam, phạt Bắc chói ngời
Chí toan lấp biển, vá trời, ai hơn?

Mỗi độ Xuân về
Lòng vui rộn rã
Nhắc chiến công xưa
Trang sử Việt uy nghi hồn Đại Đế
Trong khói trầm thơm tỏa
Anh linh hồn núi sông
Hỡi thế hệ Quang Trung
Hỡi tinh thần bất khuất
Hãy vùng lên phất ngọn cờ vàng
Cứu đất nước, lầm than khổ ải

Trần Quán Niệm
(1) Ca dao, Huy Lực Bùi Tiên Khôi sưu tầm
(2) Sông Giản Thủy thuộc tỉnh Ninh Bình
(3) Đất Phú Xuyên thuộc tỉnh Hà Đông
(4)(5) Hai đồn địa đầu trong chiến lũy của uân nhà Thanh
(6) Đồn Khương Thượng thuộc ngoại thành Hà Nội

Nguồn: http://www.greenspun.com/bboard/q-and-a-fetch-msg.tcl?msg_id=00CKas