Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2014

VĂN TẾ TƯỞNG NIỆM 74 CHIẾN SĨ HY SINH BẢO VỆ QUẦN ĐẢO HOÀNG SA NĂM 1974


Nỗi hận giặc sôi gan chiến sĩ, quyết hy sinh nào kể chi thân;
Lòng yêu nước nung chí anh hùng, trường tranh đấu chẳng chờ chi tuổi.

Quyết một phen phanh xác quân thù,
Liều trăm trận đền ơn sông núi.

Nhớ các anh xưa

Tuấn tú khôi ngôi,
Thông minh lanh lợi.
Ruộng đồng cùng nương rẫy, bờ tre xóm bãi, cày cấy sớm trưa;
Mấy trăm năm chuyên cần, hai vụ mùa màng, mở mang lễ nghĩa.
Trời biển Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên,
Bao thế hệ, nguyện thề, giữ đất giữ biển, giữ chủ quyền người Việt.
Tình anh em mặn mà, đằm thắm, trông nước non vời vợi, hẹn ước đinh ninh;
Tuổi thanh xuân hăng hái, nồng nàn, nhìn tháng ngày tương lai, mong chờ phơi phới.

Rằng hay,
Hàng trăm năm giữ đảo, đào giếng, dựng chùa, lượm thu sản vật,
Chinh phu bao lớp, đem thân tạc định giữa thiên thanh.
Mấy người đi, được mấy kẻ về?
Linh thiêng hóa thành chim báo dữ.

Giặc cướp đảo lăm le, tấm thân này nào há tiếc,
Lũ bá quyền hùng hổ, mưu gian nọ hãy diệt trừ.

Sóng dâng trào, lao mình trong mưa đạn, hiến thân cho nước nào quản nguy nan;
Biển nổi giận, cản bước chiến hạm thù, quyết liệt tấn công, sá gì đêm tối.
Người xông lên đảo, nhảy vào vòng vây, xả súng chống trả, làn khói đạn che mặt trận 
đen sì.
Người hướng mũi tàu, xông giữa quân giặc, ngang dọc tấn công, dòng máu đỏ thắm 
loang miền biển cả.
Trúng thương, bị đạn, vẫn hiên ngang chống lũ hung tàn.
Hạm vỡ, tàu chìm, nghĩa khí quyết không rời trận địa.
Thân chiến binh, phơi xác bãi sa trường, khói sóng mù khơi mông mênh bể nội.
Hồn chiến sĩ chơi vơi miền u tịch, mây trôi gió nổi, lãng đãng quê hương.

Giận vì bọn xâm lược, để lại con thơ mẹ già, ưỡn ngực ra chống giữ;
Cảm thay lòng ưu ái, đem theo chí lớn súng gươm, sống mái với quân thù.
Giáp Dần 74, nhật nguyệt Hoàng Sa bi tráng đi vào lịch sử,
Giáp Ngọ hôm nay, Núi sông,Trời biển, hào hùng ghi nhớ công ơn.

Hỡi ôi!

Vì nước, vì non,
Không danh, không lợi.

Nam nhi đại chí, nghìn xưa chẳng thẹn với tiền nhân;
Dũng sĩ nêu gương, vạn kiếp còn soi cho hậu bối.
Bài văn khóc anh hùng, xót thương chiến sĩ, ngâm nga giảng đường, ngờ đâu hợp với 
những người nay!

Cuốn sử Việt vẻ vang, Văn Thà,Thành Trí , giảng mãi không thôi, oanh liệt sẽ thêm
vào nhiều trang mới.

Cuộc đời tuy ngắn ngủi, danh trượng phu còn mãi với giang sơn,
Công nghiệp chưa hoàn thành, nợ nam tử đã đền cho đất nước.

Nay xin truy điệu, 74 chiến sĩ Hoàng Sa, ngậm ngùi bấy: họp trước hương trầm,
Rày đã thương cuộc,40 năm là một chốc, cảm phục thay: ghi trong tim óc.
Cuộc đấu tranh còn đương tiếp diễn, khôn thiêng phò đất mẹ, giữ vững chủ quyền,
nền độc lập, cảnh vinh quang chắc chắn sẽ thành…
Khúc khải hoàn chưa biết sớm hôm, linh ứng gíúp giang sơn, nâng cao khí phách,
cuộc tự do, dân cường thịnh, thật không mấy nỗi.

Ô hô!
Thương nhớ mãi ngàn năm,
Bao chiến binh giữ đảo Hoàng Sa,
Những linh hồn Việt Nam bất tử !

Phước Thu –Khắc Mai phụng soạn, GS Vũ Khiêu hiệu chỉnh. 


DANH SÁCH LIỆT SĨ HY SINH TRONG TRẬN HOÀNG SA 1974 

T/T - Chức vụ - Họ và Tên - Đơn vị 

1 Tr/sĩ CK Trần Văn Ba HQ 10 
2 HS/CK Phạm Văn Ba HQ 10 
3 HQ đại-úy Vũ Văn Bang HQ 10 
4 HS/CK Trần Văn Bảy HQ 10 
5 Th/sĩ nhất quản nội trưởng TP Châu HQ 10 
6 Tr/sĩ nhất VT Phan Tiến Chung HQ 10 
7 HS/GL Nguyễn Xuân Cường HQ 10 
8 HS/ÐK Trần Văn Cường HQ 10 
9 Tr/sĩ BT Trần Văn Đàm HQ 10 
10 HS1 vận chuyển Nguyễn Thành Danh HQ 4 
11 HS vận-chuyển Trương Hồng Đào HQ 10 
12 HS1/DV Trần Văn Định HQ 10 
13 Trung-úy NN Lê Văn Đơn Người Nhái 
14 HS/CK Nguyễn Văn Đông HQ 10 
15 HQ tr/úy Phạm Văn Đồng HQ 10 
16 HQ trung-úy Nguyễn Văn Đồng HQ 5 
17 Tr/sĩ TP Đức HQ 10 
18 TT1/TP Nguyễn Văn Đức HQ 10 
19 Tr/sĩ TX Lê Anh Dũng HQ 10 
20 HS/QK Nguyễn Văn Duyên HQ 16 
21 Th/sĩ ÐT Nguyễn Phú Hào HQ 5 
22 HS/ÐK Nguyễn Ngọc Hòa HQ 10 
23 HS/GL Nguyễn Văn (nhỏ tuổi nhất) Hoàng HQ 10 
24 HQ trung-úy CK Vũ Ðình Huân HQ 10 
25 HS/TP Phan Văn Hùng Hùng HQ 10 
26 Th/sĩ nhất ÐK Võ Thế Kiệt Kiệt HQ 10 
27 Th/sĩ vận-chuyển Hoàng Ngọc (nhiều tuổi nhất) Lễ HQ 10 
28 TT1/TX Phạm Văn Lèo HQ 10 
29 Th/sĩ nhất CK Phan Tấn Liêng HQ 10 
30 HS/TP Nguyễn Văn Lợi HQ 10 
31 TT1/CK Dương Văn Lợi HQ 10 
32 HS/NN Ðỗ Văn Long Người Nhái 
33 Tr/sĩ ÐK Lai Viết Luận HQ 10 
34 HS1/CK Ðinh Hoàng Mai HQ 10 
35 HS1/TP Nguyễn Quang Mến HQ 10 
36 HS1/CK Trần Văn Mộng HQ 10 
37 Tr/sĩ TP Nam HQ 10 
38 TT1/TP Nguyễn Văn Nghĩa HQ 10 
39 Tr/sĩ GL Ngô Văn Ơn HQ 10 
40 HS/PT Nguyễn Văn Phương HQ 10 
41 TT1/PT Nguyễn Hữu Phương HQ 10 
42 TS1/TP Nguyễn Ðình Quang HQ 5 
43 TT1/TP Lý Phùng Quy HQ 10 
44 Tr/sĩ CK Phạm Văn Quý HQ 10 
45 Tr/sĩ TP Huỳnh Kim Sang HQ 10 
46 HS1/vận chuyển Ngô Sáu HQ 10 
47 Tr/sĩ CK Nguyễn Tấn Sĩ HQ 10 
48 TT/TP Thi Văn Sinh HQ 10 
49 Tr/sĩ Vận chuyển Ngô Tấn Sơn HQ 10 
50 HS1/Vận-chuyển Lê Văn Tây HQ 10 
51 HQ trung tá HT Ngụy Văn Thà HQ 10 
52 HQđại-úy HH/TT Huỳnh Duy Thạch HQ 10 
53 HS/TP Nguyễn Văn Thân HQ 10 
54 TT/DT Thanh HQ 10 
55 HQ tr/úy Ngô Chí Thành HQ 10 
56 HS/PT Trần Văn Thêm HQ 10 
57 HS/PT Phan Văn Thép HQ 10 
58 HS1/vận-chuyển Lương Thanh Thi HQ 10 
59 Th/sĩ DT Thọ HQ 10 
60 TT1/VT Phạm Văn Thu HQ 10 
61 TT1/DT Ðinh Văn Thục HQ 10 
62 Tr/sĩ GL Vương Thương HQ 10 
63 TT/NN Nguyễn Văn Tiến Người Nhái 
64 HQ thiếu-tá HP Nguyễn Thành Trí HQ 10 
65 Tr/sĩ TP Nguyễn Thành Trọng HQ 10 
66 HS vận-chuyển Huỳnh Công Trứ HQ 10 
67 TS/NN Ðinh Hữu Từ Người Nhái 
68 Tr/sĩ QK Nguyễn Văn Tuân HQ 10 
69 TT1/CK Châu Túy Tuấn HQ 10 
70 Biệt hải Nguyễn Văn Vượng HQ 4 
71 HQ trung-úy Nguyễn Phúc Xá HQ 10 
72 Tr/sĩ TP Nguyễn Vĩnh Xuân HQ 10 
73 Tr/sĩ ÐT Nguyễn Quang Xuân HQ 10 
74 TS/ÐK Xuân HQ 16 

trận Koh Chang (Battle of Kohchang ; 大象
島海戰 ; Битва при Ко Чанге)– hải chiến 
giữa hải quân Xiêm (Thái Lan ngày nay) thân 
Nhật Bản và hải quân Pháp tại vùng biển đảo 
Koh Chang trong vịnh Thái Lan vào ngày 15-
17/01/1941. Về phương tiện chiến đấu,Xiêm 
được trang bị khá tốt với tổng trọng tải 
khoảng 16.600 tấn ,nhất là những con tàu vừa 

Thiết giáp hạm Thonburi 4 ngày trước trận 
Kohchang 

Nguồn: http://www.viet-studies.info/kinhte/VanTeHoangSa.pdf

Xin dâng một nén hương lòng tưởng nhớ các Anh! Nguyện cầu cho Anh Linh các Anh được ngàn thu yên nghỉ.