Thứ Hai, 4 tháng 4, 2011

Hoài niệm về chú gà cú lãnh ấn tiên phong của vườn nhà

Những hình ảnh đẹp:Vật lộn nơi sa trường:


Vì chủ gà thiếu kinh nghiệm nên cú đã bỏ mạng nơi chiến trường trong trận chiến đầu tiên.