Thứ Sáu, ngày 02 tháng 3 năm 2012

Trận đấu hôm nay 2/3/2012

http://www.youtube.com/watch?v=-RmtB5o6WOA

Gà điều lớn hơn gà vàng 60g.