Thứ Tư, 7 tháng 3, 2012

Gà Thịt đậu lớp 10

Thi rớt lớp 10 trong kỳ thi chính thức cách nay 10 ngày, Gà Thịt đã đậu hạng "Bình thứ" trong kỳ thi vớt hôm nay 7/3/2012. Đối thủ bằng ký, gà que xanh gốc Bến Tre, bạn T lên cựa và thả gà dùm cho bên 'đối tác'. Tiền cược 24 lon và chuộc gà 150k. Xin mời bà con thưởng thức trận đấu:Đường vô Đại học còn lắm gian truân!

Khuyến mãi thêm một trận: