Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012

Các trận đấu hữu nghị diễn ra vào ngày Chúa nhật 26/2/2012

1/ Trận 2,7 kg Vàng vs Chuối


2/ Trận 2,4 kg Cú vs Xám


Xổ gà tre nhà cản ra:

http://www.youtube.com/watch?v=pxi-R2E5Efc&feature=youtu.be

Xổ lại vào ngày 28/2/2012


Thêm một trận giao lưu

Gà Điều độc nhãn 2,6 kg vs Chuối lai 50 2,2 kg