Thứ Tư, ngày 14 tháng 3 năm 2012

Gà Bông & gà Vàng


Mời bà con thư giãn: 
Vàng nhỏ hơn Điều 60 grs 

http://youtu.be/FXWDhddaQVA

Gà Bông mùa 2 vs gà Điều mùa 2 nặng hơn 90 grs.