Chủ Nhật, ngày 02 tháng 12 năm 2012

Xổ mấy chú gà đá rượu

Cuối tuần quay vài clip giải trí:

Khét xanh và vàng là anh em ruột lai 50 dòng Mặt lọ, con của Khét râu, khác bổn với khét đỏ, cú và chuối lai 25 và có họ với nhau, điều lai 50 dòng Hatch. Xin mời:

1/ Khét Xanh vs Khét Đỏ: http://youtu.be/YPHnzG3sAOw

2/ Khét Vàng vs Cú: http://youtu.be/LPKK5fBIYiY

3/ Khét Vàng vs khét đỏ: http://youtu.be/DIHGSR8zf5E

4/ Chuối cắt vs Điều lai: http://youtu.be/lly28yFHelA