Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

Đá bia đãi bạn

Trưa nay anh Q - bạn trong langganoi ở châu Âu về VN ghé nhà. Cảm ơn Q rất nhiều đã nhớ và ghé thăm. Không có chi đãi khách ngoài trận gà đá bia và mấy chai nước lọc. Chú gà này dự tính đi Cần Thơ vào ngày mai để giao lưu nhưng có khách quí nên trình diễn luôn, ngày mai gà anh cùng bầy sẽ đi thay. Mời anh Q và các bạn coi giải trí: 

Mời các bạn xem trong tiểu mục Clip_bsdinhhuong vào Da bia 2012 tại địa chỉ:


http://gamytho1967.dyndns.org/MSV2