Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

An bình cho người Thiện Tâm


Mừng ngày Thiên Chúa giáng trần.
Xin bình an xuống mọi người thiện tâm!