Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Vài clip xổ gà 24/12

1/ http://youtu.be/51vxJiWZC_A
2/ http://youtu.be/L9SqLbsSRcA
3/ http://youtu.be/eifPgkf73Rg
4/ http://youtu.be/s_BiiyvJWaQ
5/ http://youtu.be/YjBjfr_a1FU

Cũ hơn:

Nghe đồn sắp tận thế, đem mấy con gà xổ coi nó có bị ảnh hưởng gì không: 

http://youtu.be/k9fdsCs5Nc8 

và: 

http://youtu.be/R7d6lr9UCXo 

Chú chuối đá với nòi đẻn? 

http://youtu.be/ezbQeGLcBb8 

Khét xanh:

http://youtu.be/hOUUdXCedTQ

Còn khét em:

http://youtu.be/y1wbSlm4Ysg

Chàng Hatch nhấp lại để chuẩn bị ra trận:

http://youtu.be/aBhOktC3KPg

Điều Ngũ hiệp đá giải kỳ rồi nay vừa xong lông, hơi mập:

http://youtu.be/eB6F6dEeioQ

Xin mời thư giãn.