Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

Một tay gây dựng cơ đồ ?

Chuyện hay miền Lục tỉnh, một tay vẫn lên cựa thả gà, lên cựa nhanh và đẹp như bao nhiêu người ... hai tay khác:

http://youtu.be/MID2osuUcHs

Thả gà:

http://youtu.be/sJbPQssmnlU

Có một anh hàng xáo hình như đá nhiều hơn chủ gà nên được thả dùm chủ gà:

http://www.youtube.com/watch?v=5IWlxnM7Cpo

Mỗi người mỗi việc nhưng nhìn anh này lên cựa khiến ta phải ngẫm nghĩ sao mình có hai tay mà vụng về hơn anh ấy.
Một trận gà khác, xám hơn ký đá cho điều ăn tám rưỡi:

http://www.youtube.com/watch?v=R9i-mngPqag

Sau một tuần làm việc, để dành mấy xị thay vì uống rượu đem ra đá gà, không biết thú nào vui hơn nhưng bên thua chắc sẽ về làm thêm mấy xị cho đỡ buồn, bên thắng cũng mần thêm mấy xị cho vui, vậy là trước sau gì cũng ... nhậu.