Thứ Tư, 22 tháng 6, 2011

Hổ Què

Người bạn tặng chú Gà thịt ( http://gabsdinhhuong.blogspot.com/2011/04/chao-mung.html ) nay cho mượn  Hổ què để làm giống.

Hổ què là đàn anh của Rọc chậu (http://gabsdinhhuong.blogspot.com/2011/04/ieu-roc-chau.html ), nhìn là biết 'con nhà tông' nhưng Hổ què bảnh tỏn hơn nhiều. Làm anh phải thế! Trong trận kịch chiến thứ 10 bên xứ người xa xôi trong một buổi chiều tà, mưa bão âm u, chiến tướng đã sa cơ nhưng may còn toàn mạng, trở về trên chiếc 'xe lăn' và nay cứ 'lăn tăn' với mấy em chân ngắn lẫn dài, tỉ tê về những tháng ngày oanh liệt nay còn đâu.

Hy vọng con cháu sẽ nối được cái nghiệp oanh oanh liệt liệt - chứ đừng quyết xong là liệt - của các bậc cha chú, xứng với dòng máu Việt - Hùng đang chảy trong tim.