Thứ Tư, 29 tháng 6, 2011

Bạn bè góp vui

Người bạn ở Ngũ Hiệp có mấy chú gà xinh xinh muốn góp vui với chủ nhà nên đưa lên đây để trình làng