Thứ Tư, ngày 29 tháng 6 năm 2011

Bạn bè góp vui

Người bạn ở Ngũ Hiệp có mấy chú gà xinh xinh muốn góp vui với chủ nhà nên đưa lên đây để trình làng