Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012

Asil vs Mỹ rặt

Asil lâu nay bận quản mấy cô đào Mỹ hôm nay cho ra múa lứa với một anh kép Mỹ được gởi từ bển về 2 tuần, biểu diễn coi cũng không tệ:

http://www.youtube.com/watch?v=pwTJ_r6wIus&feature=youtu.be

Anh Mỹ rặt này đã lấy medal đầu tiên và đang được đấu giá với giá khởi điểm là 12 triệu. Đây là clip màn biểu diễn của ảnh:

http://www.youtube.com/watch?v=gPFqju6Y2lU&feature=youtu.be