Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

Thư giãn - Chat sex


meocaikhattinh: Anh à!
songhan: Ừ anh đây!
meocaikhattinh: Anh biết không?
songhan: Gì cơ?
meocaikhattinh: Em đang cô đơn, em muốn anh!
songhan: Ôi em yêu, anh cũng nhớ em nhiều lắm!
meocaikhattinh: Vậy anh ở đâu sao không đến với em. Em muốn có anh đêm này!
songhan:...
songhan: Em yêu, giá mà anh có thể ở bên em lúc này?
meocaikhattinh: Vậy chớ anh đang ở đâu?
songhan: Donghoi city
meocaikhattinh: Vậy thì phải làm sao?
songhan: Đong thằng khác!
meocaikhattinh: Sao anh lại nói thế?
songhan: Anh bảo này...
meocaikhattinh: ...
songhan: em đổi cái nick mèo cái khát tình thành động tình nửa đêm đi.
meocaikhattinh: Địt mẹ thằng đéo biết tán gái!
songhan: A con ranh...