Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2012

Trận đấu nhanh trong ngày - Gà Thịt đậu Tú tài

Lên được lớp 11 cách nay 3 tuần và đang thay dặm 5 cái lông cánh mỗi bên, định chưa đá nhưng có mấy bạn rủ nên ép em nó thi Tú tài sớm. May nhờ trúng tủ nên qua được kỳ thi tương đối nhẹ nhàng. Gà Thịt hơn 40 grs đá cho Khét ăn 9: 


http://youtu.be/ha-ypIojPEs

Một góc quay khác:

http://www.youtube.com/watch?v=OM-Z7mI3t94&feature=relmfu