Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2011

Khét sữa Gò Công 3.0 VS Điều mật gà nhà 2.8

"Chiêu đãi" bà con đoạn phim giải trí cuối tuần - Xin Chúc Giáng Sinh an lành đến muôn nhà, muôn nơi - Vinh danh Thiên Chúa trên trời, an bình dưới thế cho người thiện tâm.

http://www.youtube.com/watch?v=O7rou1WeztY&feature=youtu.be