Thứ Năm, 29 tháng 12, 2011

Xổ gà Asil mới nhập

Nghe đồn tùm lum về gà Asil, người khen, kẻ chê không biết thực hư ra sao. Hôm nay đem gà Asil ra xổ thử, thấy đá cũng đẹp mắt, gà mới 'bay' về Việt Nam theo chương trình "Nhập cư gây giống". Xin mời bà con xem thử:


Xổ lần II: http://youtu.be/oRRwLhB3RGk.

Nửa năm đạp mái, công lực giảm chút xíu?