Thứ Ba, 6 tháng 12, 2011

Gà Velcro lai đá cũng được

Gà lai 9 tháng 2,4 kg xổ thấy cũng kha khá, bõ công nuôi:

Xổ lần III:


Xổ lần IV:


Em này tơ rói chưa kịp cắt tích và cắt lông nhưng đã lấy đai đầu tiên trong vòng 4 chân, tiễn địch thủ về xứ thần kê. Đối thủ là một chú gà lai điều chân xanh bằng trạng nhưng đã có thành tích nên ra ngoài phe ta được đá cho ăn tám. Chúc mừng chú gà lai Velcro đầu lòng.