Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

Hình ảnh giải Thu vàng luyện kiếm


Cúp đẹp!

Sẽ về tay ai?


Những người bạn đến đúng giờ


Sáu Chiến kê thắng trận


Thân ái

Vui ghê

Xin Chào và hẹn gặp lại!