Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

Hình ảnh giải Thu vàng luyện kiếm (tiếp theo)


Đang sốt ruột chờ đợi


Bao nhiêu một ký vậy anh?


Chân nó có đau đâu mà băng lại vậy?


Cố lên nhé!


Đẹp trai! Gà hay ...


Tặng thuốc cho chủ gà thắng trận


Trao giải Đặc biệt


Trao giải Nhất


Thuốc cho gà, ...


Đừng uống vợ la nghe anh!


Thua cũng có phần an ủi


Khích lệ tinh thần


Hẹn gặp lần sau