Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

Giải Thu vàng luyện kiếm

Clip đá:

TrậnGửi: Mon Oct 31, 2011 5:01 am    Tiêu đề: Tổng kết giải TVLKTrả lời với trích dẫn nội dung bài viết này Sửa/Xóa bài viết

Trận 1 giải TVLK

Gà vàng Tùng DOCT VS Điều Bình_GBA, gà vàng thắng

http://www.youtube.com/watch?v=MtoU7LdRLMg


Trận 2 giải TVLK

Gà cú của Gathavuon VS Tập sự kê của Chương CDP, tập sự kê thắng:

http://www.youtube.com/watch?v=GfTU9MqZgB8

Trận 3 giải TVLK

Gà vàng bsdinhhuong VS Điều Hai Phóc, gà điều thắng và đoạt giải Nhất:

http://www.youtube.com/watch?v=qBrz6qB6SEU

Trận 4 giải TVLK

Khét đen Nghia_IT VS khét gathailand, khét đen thắng và đoạt giải Đặc biệt:

http://www.youtube.com/watch?v=0HTzY_SZ-vU&feature=mfu_in_order&list=UL


Trận 5 giải TVLK

Gà xanh bsdinhhuong VS Thanh Long Công Tử, gà xanh thắng:

http://www.youtube.com/watch?v=OyoPln0Mk60

Trận 6 giải TVLK:

Gà que vàng Kiếm việt VS ô Huycyber, que vàng thắng:

http://www.youtube.com/watch?v=2GzMkf4GyNA

Trận cuối giải TVLK 
Gà vàng Vietthieugia VS chuối đen Gathailand, vàng thắng:

http://www.youtube.com/watch?v=FlPlbt64J88

Cameraman: Việtthieugia, trận cuối do Nghia_IT thực hiện.

Nguồn: 
http://www.ganoi.com/langganoi/viewtopic.php?p=813470#813470