Thứ Ba, ngày 03 tháng 5 năm 2011

Đánh hội đồng

Gà có trí khôn? Bạn xem thử clip này nhé

http://www.youtube.com/watch?v=WCFUmUhHOk0&NR=1