Thứ Ba, 3 tháng 5, 2011

Đánh hội đồng

Gà có trí khôn? Bạn xem thử clip này nhé

http://www.youtube.com/watch?v=WCFUmUhHOk0&NR=1