Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

Mừng Chúa Giáng Sinh

Nguyện cầu Niềm vui và An bình của Chúa Giáng Sinh đến mọi nhà và mọi nơi!