Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

Gà Mỹ đá cựa sắt

Chú này đá trận đầu:

http://www.youtube.com/watch?v=iULxNlMvJj0&feature=youtu.be

Sau đó làm thêm 2 trận nữa, đang thay lông và cản mái, vài tháng nữa sẽ trở lại đấu trường.