Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

Một nén hương lòng tưởng nhớ các anh


25 năm hải chiến Trường Sa – 14.3.1988

Tình cờ thấy được clip bi tráng này trên YouTube, chợt nhớ đến câu hát: “Xương thịt đó thiêng liêng vô cùng” (Trịnh Công Sơn)
Và chảy nước mắt…


Nếu xem từ trang này bị chậm, có thể xem từ YouTube ở đây.
Nguồn: http://www.drnikonian.com/2013/03/25-nam-hai-chien-truong-sa-14-3-1988/