Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2012

Xổ lại Asil và gà dự giải Anh Tài Hội Ngộ 2012

Asil 2,6 kg đang cản mái vs Chuối 2,8 kg nuôi chuẩn bị đá:


Gà chuối 2,4 kg vs gà Điều 2,3 kg ứng viên đội nhà dự giải ATHN 2012: